Integrace Systémů

Každý poskytovatel integračního zařízení zpracovává běžně stovky produktů stejného systému. Ale mnoho průmyslových odvětví vyžaduje od svých výrobních partnerů vyšší stupeň flexibility – hledají někoho, kdo dokáže efektivně a účinně spravovat nízké objemy extrémně složitých sestav a modulů. Více než 20leté zkušenosti z oblasti výroby polovodičových zařízení řadí společnost UCT k takovým firmám na světě, které podporují právě tento typ zákazníků.

Aplikováním vyvážené vertikální integrace a klíčových strategických partnerství jsme schopni řídit naši činnost takovým způsobem, aby byli zákazníci společnosti UCT schopni plnit stanovené dodací termíny, a to i během vzrůstající poptávky. Při produkci rámů s přidanou hodnotou, elektrických a mechanických sestav, pneumatických sestav, distribučních sestav tekutin nebo ultra čistých plynových potrubí napříč širokým spektrem high-tech průmyslu plníme vaše výrobní potřeby s tou nejvyšší efektivitou.

Kromě toho naše konstruktérské a designové týmy velmi úzce spolupracují na řešeních vašich výrobních problémů s cílem splnit vaše požadavky a představy pro daný produkt. Ať se jedná o zjednodušení podsystému komor, u kterého integrujeme vytápění systému dodávky plynu do hlavního plynového potrubí nebo testování automatizace klíčového modulu pro zkrácení testovací doby – zavádíme taková řešení, která splní všechny vaše požadavky na kvalitu, dodávky a finanční náklady.

Obsah této stránky je pouze v anglickém jazyce.

Souhlasit | Ukončit