Distribuční systémy chemikálií a plynů

Distribuční systémy chemikálií a plynů společnosti UCT potvrzují předpovědi Gordona Moora (*americký podnikatel, spoluzakladatel společnosti Intel, poznámka překladatele) o potřebě neustále se zmenšujících tranzistorů. Tyto systémy jsou konfigurovány takovým způsobem, aby uspokojili konkrétní potřeby našich zákazníků využitím mimořádných technických zkušeností v oblasti konstrukce. Naše na zakázku vytvářené systémy zaručují absolutně přesnou distribuci, řízení a kontrolu speciálních plynů a chemikálií při výrobě polovodičů, plochých panelů a solárních a zdravotnických systémů.

UCT používá nejmodernějších výrobní zařízení zkonstruovaná našimi odbornými týmy takovým způsobem, aby maximálně splňovala přísné požadavky našich zákazníků.

Chemická distribuce

Již více než 15 let je výroba plastových distribučních systémů chemikálií hlavní doménou divize Miconex UCT. Miconex UCT je odborníkem na řešení komplexních systémů, které dlouhodobě a spolehlivě distribuují prekurzory a tekuté chemikálie přesně podle výrobních požadavků svých zákazníků. Odborně vyškolení svářeči v Miconex UCT využívající nejnovější a nejmodernější technologie sváření k výrobě jak malých subsystémů, tak i produkci objemných plastových skříní tzv. toolů a odsávacích systémů.

Profesionální svářeči Miconexu UCT denně pracují se všemi druhy plastů včetně PVC, CPVC, PVDF, PFA a dalším FM 4910 schváleným materiálem. Využívají nejnovější poznatky a technologie z oblasti sváření, včetně infračerveného a horkovzdušného svařování, a zajišťují absolutní celistvost chemických distribučních systémů. Miconex UCT rovněž vlastní odloučenou, plně vybavenou výrobní plochu pro svařování PFA materiálů. Náš proces svařování je certifikován normou ČSN 05 0705 (050705). Následně jsou vzniklé svařence v rámci tlakových zkoušek těsnosti testovány heliem nebo testy elektrické propustnosti (tzv. jiskrovou zkouškou). Veškeré vyrobené díly podléhají kontrole digitálním 3D měřením.

Kvalifikovaná pracovní síla společnosti Miconex UCT integruje do svařenců mimo jiné i trubky z PFA materiálu, u kterých je vyžadována nejen absolutní čistota, ale také naprostá přesnost v ohýbání, stanovená třídou 10,000. To je pro výrobu modulů chemických distribučních systémů a podsystémů velmi podstatné.

Distribuční systémy plynů

Coby první zakázkový výrobce distribučních systémů plynů v polovodičovém průmyslu má společnost UCT v oblasti outsourcingových strategií bezpochyby vedoucí pozici na trhu. Náš obchodní model byl vyvinut na základě velmi rozmanité nabídky ve výrobě polovodičových zařízení. Dokonale chápeme požadavky zákazníků na přesné dodání, řízení a kontrolu speciálních plynů a chemikálií – obdobně lze tyto systémy rovněž aplikovat při výrobě plochých panelů, solárních jednotek a zdravotnických zařízení. Naši konstruktéři i další odborní pracovníci vám jsou plně k dispozici - pomohou jak s kompletním návrhem distribučních systémů plynu tak i například s návrhem vašich výrobních požadavků.

UCT je světovou jedničkou v oblasti UHP orbitálního a ručního svařování (UHP/ Ultra-High Purity = svařování při dodržení velmi vysoké čistoty). Profesionálně školení svářeči společnosti UCT používají nejnovější metody a technologie sváření zajišťující permanentně dokonalé sváry. Naše všestranné schopnosti umožňují odborné sváření od nejmenších po největší průměry, orbitální svařování, ruční svařování a v neposlední řadě i přesné ohýbání trubek. Kombinací robotického svařování s ruční řemeslnou zručností posouvá UCT proces klasického a orbitálního svařování na specifickou výrobní vědu či dokonce umění.

Konečnou montáž našich zařízení provádíme v čistých prostorech třídy 100 a 1000, kde odborní pracovníci UCT dohlížejí na to, aby vaše distribuční systémy plynů splňovaly nejpřísnější požadavky na čistotu.

Obsah této stránky je pouze v anglickém jazyce.

Souhlasit | Ukončit