Polovodiče

Polovodičový průmysl
Potřeby A Požadavky V Polovodvičovém Průlmyslu

Polovodičový průmysl je součástí jednoho z nejkomplexnějších a nejmodernějších výrobních odvětví na světě - výroby polovodičových součástek. Světová poptávka po neustále menších, rychlejších a energeticky nenáročnějších zařízení spotřební elektroniky vyžaduje nepřetržitý pokrok ve vývoji polovodičové techniky a stále náročnější revoluční změny u návrhů a konstrukce čipů a výrobních zařízení, která jsou k jejich výrobě používána.

Ročně stavíme stovky polovodičových toolů na zakázku.

Výrobní Řešení Polovodičů V Uct

Společnost UCT je považována jako velmi uznávaný partner pro výrobu polovodičových zařízení. Firmy nám zadávají subdodavatelské zakázky především z toho důvodu, že jsme nejvhodnější výrobní společností, která je schopna poskytnout komplexní řešení integračních systémů na zakázku a zajistit vše, počínaje zadáním veřejných zakázek, přes inženýrské projektování a integraci, testováním konče. Kromě toho zvládáme vypracovat i ojedinělé, objemové i konstrukční změny v průběhu daného výrobního procesu, a zároveň dostát předem avizovanému termínu dodání. V případě neočekávaných výkyvů a dynamických změn na trhu zaručuje našim partnerským výrobcům zařízení toto jednání extrémní flexibilitu. Díky profesionálním výrobním zkušenostem z polovodičové výroby mohou zákazníci UCT počítat s rychlejším uvedením svého produktu na trh a snížením nákladů.

příklady Kvalifikace A Výkonnosti Výrobků

Proces povrstvování vs. odstraňování/ leptání Distribuční systémy plynů a kapalin, Výroba rámů , Integrace rámů, včetně dílčích modulů a robotiky, Kompletní montáž modulů, Integrace a testování systémů, Rozvody el. proudu Iontová implantace Distribuční systémy plynů , Podsestavy vysokého napětí MetrologieKomplexní montáž, včetně Fourierova filtru, izolace vibrací a profilometrie (měření nerovností), Integrace a testování systémů
Litografie Manipulace a obsluha waferů, Automatizace Montáž Speciální komponenty

Komplexní Integrace

Komplexní montáž zařízení waferů, výrobních modulů, robotů, řídicích systémů

Integrace systémů distribuce plynů a kapalin při dodržení extrémně vysoké čistoty

Integrace a kompletování rámů

Testování systémů

Funkčnost a kontrola mechanických a elektrických zařízení

Testování výrobních cyklů a kontrola produktů

Kontrola těsnosti

Integrita materiálu ve vakuu

Konstrukce a engineering

Konstrukce pro výrobu, montáž a návrhy finančních nákladů

Kontrola a ověření konstr. návrhů

Vývoj nových produktů

Design produktů

Design zkušebního vzorku produktu a automatizace

Změnová řízení a správa produktových dat

Nastavení a kontrola teploty

Výroba a provedení

Rámy

Dokončovací práce, pokovování a práškové lakování

Obrábění

Oplechování

Svařování / spojování

3D tisk

Obsah této stránky je pouze v anglickém jazyce.

Souhlasit | Ukončit