UCTT (in US$)
24,98 +0,00 +0% Volume: 1 205 925 January 17, 2018

Vedení

Jim Scholhamer , , , Výkonný Ředitel

Před příchodem do UCT na pozici generálního ředitele pracoval Jim Scholhamer jako vÍceprezident a generální ředitel divize Applied Materials, Inc. společnosti Applied Global Services (2010 až 2014) a ve společnosti Display and Glass Products Groups (2006 až 2010). Během svého působení v těchto společnostech sehrál klíčovou roli při zlepšování firemních výsledků na trhu s 200mm polovodiči a displeji. Právě v roce 2008, kdy vedl výrobu displejů, dosáhla skupina ročního obratu $ 1 miliardy, což představovalo největší vzestup v historii skupiny. V rámci skupiny Scholhamer inicioval v tomto odvětví zavádění nových trendů, jakými byli například OLED, dotykové obrazovky pro tablety, počítače a chytré telefony.

Před vstupem do společnosti Applied Materials zastával J. Scholhamer pozici technického ředitele a vrchního provozního ředitele společnosti Applied Films Corporation. Na University of Michigan získal titul bakaláře strojírenství.

Sheri Brumm , , , Senior Vícepresidentka, Finanční Ředitelka

Sheri Brumm pracuje na pozici finanční ředitelky od 7. července 2016. V dubnu 2009 nastoupila do společnosti nejprve do funkce vrchní ředitelky financí. Před nástupem do UCT zastávala S. Brumm ve společnosti Credence Systems Corporation několik funkcí - firemní kontrolorka a místopředsedkyně financí nebo ředitelka interního auditu. Ještě před tím pracovala S. Brumm na různých účetních a finančních pozicích ve společnostech Protiviti a KLA-Tencor Corporation. Byla také manažerkou divize účetnictví rizikových obchodních procesů ve společnosti Arthur Anderson LLP.

S. Brumm získala titul bakaláře věd v manažerské ekonomii na University of California v Davisu.

Casey Eichler , , , President & Chief Financial Officer

Casey Eichler joined UCT in 2009 as a senior executive with over 25 years of diverse experience in finance, operations and administration. His background includes public, private and startup companies and he has proven success in the development and implementation of strategic, operational and restructuring plans.

Prior to joining UCT, Mr. Eichler was the Senior Vice President and Chief Financial Officer of Credence Systems and he also served as the Executive Vice President of Operations and Chief Financial Officer of MarketTools. He served as the Vice President and Chief Financial Officer of MIPS Technologies from 1998 to 2006. In addition, he has held management positions with several technology companies including Visigenic Software, NeXT Software and Microsoft. He has also held board positions for both public and private companies, including his current position on the Board of Trustees of at St. Mary’s College of California.

Mr. Eichler holds a B.S. in accounting from the St. John’s University.

Mark G. Bingaman , , , Senior Vícepresident, Ředitel Managementu Dodavatelského Řetěžce & Výroby

Mark G. Bingaman pracuje na pozici Senior Vice President řízení dodavatelského řetězce a globálních materiálů od února 2010. Před příchodem do UCT byl výkonným ředitelem společnosti Applied Materials Inc., kde měl na starosti výrobního lokality Tainan a Tchaj-wan. Kromě toho zastával Mark G. Bingaman několik funkcí ve společnostech Aeroquip-Vickers a McDonnell Douglas, včetně pozice víceprezidenta pro globální řízení dodavatelského řetězce a viceprezidenta operací pro McDonnell Douglas Helicopter Company.

M. G. Bingaman vlastní titul bakaláře věd v účetnictví na University of Missouri a magistra věd v manažerských informačních systémech na Southern Illinois University.

Deborah Hayward , , , Senior Vícepresidentka Prodeje

Deborah Hayward byla jmenována viceprezidentkou prodeje v roce 2002 a v rámci této funkce odpovídá za globální správu účtů, terénní služby a prodejní operace po celém světě. Deborah Hayward nastoupila do společnosti UCT na pozici Account Manager pro nové a rozvojové zákazníky v roce 1995. Do funkce obchodní ředitelky byla zvolena v roce 1998 a v lednu 2001 povýšena na pozici Senior Sales Director. V této funkci byla zodpovědná za veškerý prodej a správu účtů.

Před svým působením v UCT strávila 10 let ve společnosti Brooks Instruments v různých řídících funkcích jako je vedoucí zákaznického servisu nebo vedoucí účetního oddělení. Studovala Business management na California State University v Haywardu.

Michael Henderson , , , Senior Vícepresident Inženýrství

Michael Henderson má více než 25leté zkušenosti ve vedoucích pozicích Výzkumu a vývoje, vývoje procesů a řízení výroby v oblasti high-tech strojírenství. V předchozích společnostech, jakými byli firmy jako Seagate, Avaya, Modumetal a Grote Industries, zodpovídal za celosvětový agresivní vývoj produktů a výrobních ploch, úpravy výrobních lokalit a řízení partnerů pro outsourcing.

M. Henderson vlastní titul magistra věd z fyziky, kterého získal na University of Minnesota.

Lavi Lev , , , Senior Vícepresident Pro Asii

Lavi Lev strávil více než 30 let v oblastech obchodu a podnikání, výzkumu a vývoje a řízení výroby mikroprocesoru čipů, softwaru automatizace elektronických designů (EDA), zkušebních zařízení, smluvní výroby a 3D tisku. Mezi jeho úspěchy patří například návrh obvodů prvního mikroprocesoru Pentium (Intel), konstrukce prvního mikroprocesoru UltraSparc (Sun Microsystems) a je rovněž odpovědný za konstrukci elektronického designu (EDA), díky kterému společnost Cadence Design Systems dosáhla obratu $ 1 miliardy. Lavi Lev má rozsáhlé zkušenosti z oblasti fúzí a akvizic více než 20 společností v Asii, Evropě a USA o celkové výši více než $ 2 miliard.

Lavi Lev je v současné době senior víceprezidentem asijské výrobní lokality a pracuje v asijském ústředí společnosti UCT v Singapuru. Před nástupem do UCT byl prezidentem a CEO úvěrových systémů.

Lavi Lev vystudoval Technion, technologický institut Israel Institute of Technology, a akademii umění Jerusalem Rubin Academy of Music. Je autorem 15 patentů a mnoha statí o polovodičích, internetu, softwaru EDA a technologiích spotřební elektroniky.

Představenostvo

Clarence L. Granger , ,

Clarence L. Granger pracuje jako člen představenstva UCT od května 2002 a jako jeho předseda od října 2006. Do společnosti UCT nastoupil v roce 1996 a v rámci společnosti zastával celou řadu funkcí - provozní ředitel nebo výkonný viceprezident pro provoz - a dvanáct let sloužil v UCT jako výkonný ředitel. Před nástupem do UCT pracoval Clarence L. Granger ve výkonných funkcích společnosti Seagate Technology, HMT Technology, a Xidex, včetně funkce výkonného ředitele ve společnosti HMT Technology od 1993 do 1994. Pan Granger získal titul bakaláře průmyslového inženýrství na University of California v Berkeley a titul magistra průmyslového inženýrství na Stanford University.

Clarence L. Granger má v představenstvu UCT velký přínos díky svým detailním znalostem obchodu a podnikání, strategií, lidí, provozu, konkurence a finanční situace. C. L. Granger je uznávaným výkonným vedoucím a znalcem v oblasti celosvětové sítě zákazníků, průmyslu a vládních vztazích.

Jim Scholhamer , , , Výkonný Ředitel

Před příchodem do UCT na pozici generálního ředitele pracoval Jim Scholhamer jako viceprezident a generální ředitel divize Applied Materials, Inc. společnosti Applied Global Services (2010 až 2014) a ve společnosti Display and Glass Products Groups (2006 až 2010). Během svého působení v těchto společnostech sehrál klíčovou roli při zlepšování firemních výsledků na trhu s 200mm polovodiči a displeji. Právě v roce 2008, kdy vedl výrobu displejů, dosáhla skupina ročního obratu $ 1 miliardy, což představovalo největší vzestup v historii skupiny. V rámci skupiny Scholhamer inicioval v tomto odvětví zavádění nových trendů, jakými byli například OLED, dotykové obrazovky pro tablety, počítače a chytré telefony.

Před vstupem do společnosti Applied Materials zastával J. Scholhamer pozici technického ředitele a vrchní ho provozního ředitele společnosti Applied Films Corporation. Na University of Michigan získal titul bakaláře strojírenství.

David T. Ibnale , ,

David Ibnale působí jako člen představenstva UCT od listopadu 2002 a zároveň zastává pozici vedoucího partnera pro spolupráci s Augusta Columbia Capital Group. Před svým nástupem do Augusta Columbia, pracoval od roku 2008 do 2011 jako výkonný ředitel společnosti TPG Growth a mezi roky 1999 a 2008 jako investiční specialista-profesionál a partner společnosti Francisco Partners. Před nástupem do firmy Francisco Partners působil D. Ibnale u společností Summit Partners a Morgan Stanley. Byl členem správních rad řady technologických společností, jakými jsou například Artel, PowerPlan Consultants, Metrologic Instruments, Vitronics-Soltec a Mitel Communications. D. Ibnale je rovněž členem správní rady divadla American Conservatory Theater. David Ibnale vlastní bakalářský titul z veřejné politiky, magisterský titul v mezinárodní rozvojové politice ze Stanford University a také M.B.A. ze Stanford University Graduate School of Business.

David Ibnale poskytuje představenstvu odborné informace z oblasti podnikových financí, účetnictví a strategie, což vede k důkladnému pochopení řízení společnosti UCT včetně investičních a strategických návrhů, které splňují požadavky růstu.

Leonid Mezhvinsky , ,

Leonid Mezhvinsky působí jako člen představenstva UCT od února 2007. Mezi roky 2006 a 2007 pracoval jako prezident společnosti, po čemž následovala akvizice se Sieger Engineering, Inc. Má více než dvacet let zkušeností s řízením společnosti a podrobné znalosti v prodeji strojů, elektromechanických sestav a systémové integrace s využitím polovodičů, lékařských a biotechnologických OEM produktů. Před nástupem do UCT pracoval Leonid Mezhvinsky na pozici prezidenta a generálního ředitele společnosti Sieger Engineering, Inc., kam nastoupil již v roce 1982. L. Mezhvinsky obdržel titul obdobný titulu bakaláře v oblasti průmyslové automatizace na College of Industrial Automation v Oděse na Ukrajině.

Leonid Mezhvinsky předává představenstvu odborné znalosti v oblasti řízení a výroby v rámci polovodičového průmyslu a technologické postřehy včetně znalostí v řízení výroby.

Emily Liggett , ,

Emily Liggett působí jako členka představenstva UCT od května roku 2014. V současné době je generální ředitelkou společnosti NovaTorque, kam nastoupila v březnu 2009. Má třicetileté zkušenosti na pozicích jako jsou designérka-inženýrka, technologická specialistka a výkonná manažerka firmy. Emily Leggett pracovala dříve jako generální ředitelka ve společnostech Apexon, Capstone Turbine a Elo TouchSystems. Před touto funkcí se věnovala oblastem prodeje, marketingu, provozu a obecnému řízení ve společnosti Raychem Corporation, včetně divize GM Raychem Telecommunications. Má za sebou několik mezinárodních zkušeností; pracovala ve Švýcarsku u firmy EPFL, v Austrálii u společnosti McKinsey, v Japonsku u TouchPanel Systems a v Belgii pro European Community Task Force for Industrial Innovation. Emily Leggett vlastní titul bakaláře z chemického inženýrství na Purdue University, titul magistra výrobních systémů a M.B.A. ze Stanford University.

Emily Liggett hledá pro představenstvo nové možnosti k uvádění produktů založených na nejnovějších technologiích na trh, v čemž je velmi úspěšná již mnoho let své kariéry. Kromě toho se Emily Liggett věnuje mezinárodní perspektivě, odbornému řízení, prodeji, marketingu a výrobě.

Thomas T. Edman , ,

Thomas T. Edman se připojil k představenstvu UCT v červnu 2015. V současné době je generálním ředitelem společnosti TTM Technologies, Inc. a byl členem jejího představenstva od roku 2004. T. Edman dříve působil jako předseda a člen představenstva společností Flextech a American Electronics Association (AeA). Ve společnosti Applied Materials Inc. zastával celou řadu výkonných funkcí včetně pozice viceprezidenta a generálního manažera v AKT Display Business Group a viceprezidenta v Corporate Business Development. Od roku 1998 působil jako prezident a CEO ve společnosti Applied Films Corporation a to až do akvizice společnosti Applied Materials v roce 2006. Thomas T. Edman rovněž působil jako generální ředitel divize High Performance Materials společnosti Marubeni Specialty Chemicals, Inc.

Thomas T. Edman vlastní bakalářský titul ve východoasijských studií (Japonsko) z Yale University a M.B.A. z Wharton School na University of Pennsylvania.

Pan Edman přináší představenstvu znalosti získané z četných obchodních styků a zkušenosti z technologického průmyslu. Firmu podporuje především díky svým hlubokým vědomostem z celé řady významných technologických společností a funkcí, které v nich dosáhl jako např. generální ředitel veřejné obchodní společnosti. T. Edman má také rozsáhlé zkušenosti z asijského obchodního prostoru a se záležitostmi týkajícími se kompenzačních řízení.

Barbara V. Scherer , ,

Barbara V. Scherer se připojila k představenstvu UCT v červnu 2015. Je rovněž členkou představenstva společnosti NETGEAR, Inc. a ANSYS, Inc. Od roku 2004 pracovala jako ředitelka společnosti Keithley Instruments, Inc. a to až do své akvizice v roce 2010. Barbara má rovněž mnoho zkušeností ze správních rad neziskových organizací. Barbara V. Scherer je v současné době soukromou investorkou. Od roku 1998 do 2012 zastávala pozici senior viceprezidentky a finanční a správní ředitelky společnosti Plantronics, Inc., kde odpovídala za veškeré aspekty finančního řízení podniku, jakož i informační technologie, právní otázky a vztahy s investory. Před jejím zaměstnáním v Plantronics zastávala v rozmezí jedenácti let vedoucí manažerské pozice v oblasti průmyslu, spolupracovala s firmou The Boston Consulting Group a byla členkou týmu podnikových financí Arco. Barbara V. Scherer vlastní bakalářský titul z University of California v Santa Barbaře a M.B.A. ze School of Management na univerzitě v Yale.

S kariérou trvající více než 30 let, zahrnujících i 25 let ve vedoucích finančních funkcích technologického průmyslu, přináší paní Scherer firmě UCT praktický a strategický pohled do komplexních účetních výkazů a otázek řízení a vypracovává významné provozní analýzy.

Obsah této stránky je pouze v anglickém jazyce.

Souhlasit | Ukončit