Kvalita

Prioritou UCT je budování důvěry zákazníků

Důvěra zákazníků musí být postavena nejen na kvalifikovaných zaměstnancích a dodavatelích, disciplíně aktivně řešit požadavky zákazníků, masivních podnikových procesech, kontrole a odpovědnosti, ale také na rychlém a důkladném řešení problémů.

Naší firemní strategií je plnit veškeré přání zákazníka, a to i ta nevyřčená, předvídáním celé řady faktorů. Náš systém správy a kontroly zaručuje, že při uskutečňování našich cílů a plánů budou všichni naši zaměstnanci maximálně aktivní. Klíčovými centry, které o toto dbají, jsou tzv. Centra zdokonalování (Centers of Excellence) a Provozní rada (Operations Councils), které zajišťují plnění krátkodobých a dlouhodobých cílů, standardů a norem, a podporují maximální výkonnost ve všech světových pobočkách společnosti UCT.

Kritickým článkem našeho úspěchu jsou naši dodavatelé. Systém řízení dodavatelů v UCT klade zvláštní důraz na kvalifikaci dodavatelů, kteří jsou schopni poskytovat vyžadované služby a dodržovat veškeré monitorovací a kontrolní systémy zaručující kvalitu výrobků, dodávky zboží a snižování nákladů.

Každý závod společnosti UCT je certifikován normou ISO9001: 2008. Náš systém řízení jakosti velmi důrazně dodržuje proces interních auditů vycházejících z metody zefektivňování tzv. 6S (někdy pouze 5S), a to pro audity výrobních linek a podnikových procesů. Pracujeme na zavádění stále nových a nových změn a inovací, které vedou ke zlepšování veškerých procesů a jejich prevenci, a následně snižují možná rizika, která by mohla ohrozit naše zákazníky.

UCT nabízí produkty splňují požadavky zákazníků týkajících se kvality, dodacích podmínek a finančních nákladů. Ty se opírají o kvalitní firemní kulturu s důrazem na vedoucí postavení na trhu, otevřenou a upřímnou komunikaci, prevenci před zahájením výroby, školení a instruktáže, silný systém správy a kontroly a pozitivní systém odměn.

Obsah této stránky je pouze v anglickém jazyce.

Souhlasit | Ukončit